Login

Bezpečnostní světla - Blue Spot Safety Light

Pro zvýšení bezpečnosti

Modré nebo červené bezpečnostní světlo slouží jako
bezpečnostní prvek do nepřehledných míst v provozu manipulační
techniky.Bezpečnostní světlo Blue/Red Spot
je inovace
přinášející další zvýšení bezpečnosti provozu manipulační
techniky. Jde o optickou formu výstrahy před pohybujícím se
vysokozdvižným vozíkem, která zajišťuje větší bezpečnost ve
skladových uličkách či ve výrobních provozech, zvláště v
hlučném provozu, ve zhoršených světelných podmínkách nebo v nepřehledných úsecích.

Bezpečnostní světlo je tvořeno velmi jasnými LED světly,která jsou upevněna k horní části ochranného rámu nad řidičem.Koncentrovaný světelný paprsek vytváří výrazný modrý, v případě Red Spot pak červený bod na podlaze ve směru pohybu vozíku.

Tímto varuje chodce i řidiče jiné manipulační techniky a bezprostřední okolí před blížícím se vysokozdvižným vozíkem.

https://www.youtube.com/watch?v=r53-PrbXvxU

Vyžádejte si nezávaznou cenovou nabídku :  Zde  nebo na : prodej@stapler.cz

Blue/Red Spot

světlasvětlasvětlasvětlasvětla

AKCE - Blue/Red Spot


Stapler servis s.r.o. Drážďanská 85, 400 07 Ústí nad Labem, Tel: +420475503192, Fax: +420475503119, E-mail: info@stapler.cz

odkazy: Webhosting